20. Full Locust Pose / Poorna-Salabhasana

  • Zie Cobra en Locust
  • Masseert innerlijke organen
  • Opent de borst